Handschoenen gebruik verminderen

Een gemiddeld ziekenhuis gebruikt 9 miljoen handschoenen per jaar.
Dit staat gelijk aan 237 ton CO2 en hiervoor moeten in totaal 11.000 bomen een jaar lang groeien.

De regel is: “Is het nat, plakkerig of niet van jou? Dan draag je handschoenen”.
In 42% van de keren dat we handschoenen dragen is dat niet nodig. Denk bijvoorbeeld aan het overschuiven van de patiënt.

Zie voor verdere informatie

No Risk No Glove

Indicaties voor het dragen van niet steriele handschoenen

Bij het (mogelijk) in contact komen van de handen met:

Lichaamsvloeistoffen

  • Bloed
  • Secreta, zoals speeksel, maagsap, gal en slijm
  • Excreta, zoals urine, zweet, ontlasting en braaksel
  • Slijmvliezen
  • Wonden

Materialen die met bovenstaande gecontamineerd (kunnen) zijn
Wanneer de medewerker een beschadiging van de huid heeft op de hand(en)
Bij het bereiden van of omgaan met:

  • Medicijnen en stoffen die via de huid kunnen worden opgenomen
  • Irriterende of bijtende stoffen
  • Desinfectie van materialen en oppervlakken

Tijdens het werken in isolatiekamers, afhankelijk van isolatie-indicatie (zie isolatie-poster)

In alle overige gevallen worden geen handschoenen gebruikt. Handschoenen zijn geen vervanging van handdesinfectie; pas op niet-geïndiceerde momenten de 5-momenten van handhygiëne toe.

 

BRON: Vereniging voor hygiene en infectiepreventie in de gezondheidszorg