Voeding

Ons huidige voedselpatroon Ons huidige voedselpatroon met hoofdzakelijk dierlijke eiwitten brengt een groot risico op morbiditeit en mortaliteit met zich mee, onder andere door het verhogen van de kans op diabetes mellitus type II, overgewicht en hart- en vaatziekten. De WHO classificeerde de consumptie van rood vlees in 2015 al als waarschijnlijk kankerverwekkend voor de […]

Medicatie

Kies (indien mogelijk) voor orale paracetamol in plaats van intraveneus Het produceren van geneesmiddelen veroorzaakt ongeveer 18% van de totale CO2 -uitstoot van de Nederlandse gezondheidszorg. Een van de aandachtspunten van Greenteam SEH is dan ook medicatiegebruik. Te beginnen met paracetamol – het meest gebruikte medicijn op de SEH. We willen graag iedereen erop alert […]

Energie

Naar schatting ontstaat 38% van het totale aandeel aan CO2 uitstoot door energieverbruik van gebouwen. Hiermee is dit de grootste bron van CO2 binnen de gezondheidszorg. Binnen ziekenhuizen vormen verwarming en verlichting samen ongeveer de helft van de CO2 uitstoot, gevolgd door apparaten met 17% van de CO2 uitstoot. Praktische Tips. Inventariseer het energieverbruik op […]

Afval

Handschoenen gebruik verminderen Een gemiddeld ziekenhuis gebruikt 9 miljoen handschoenen per jaar. Dit staat gelijk aan 237 ton CO2 en hiervoor moeten in totaal 11.000 bomen een jaar lang groeien. De regel is: “Is het nat, plakkerig of niet van jou? Dan draag je handschoenen”. In 42% van de keren dat we handschoenen dragen is […]

Logistiek

Neem duurzaamheid standaard mee in beslissingen op de SEH, naast kwaliteit, kosten en veiligheid. De CO2-footprint van de zorg bedraagt 7-8% en we gebruiken 14% van de grondstoffen. Daarnaast geeft medicatie een nadelig effect op onze waterkwaliteit. Om de klimaatdoelen te behalen zal de zorg moeten bijdragen. Er valt veel winst te behalen op het […]

Materiaal

Verminder het gebruik van celstofmatjes en vervang deze door wasbare varianten. Als voetenmat voor extra sta-comfort, als hoofdkussensloop of zelfs als tochtstrip… Naast het gebruikelijke opvangen van bijvoorbeeld vocht, urine of bloed wordt het celstofmatje ook te pas en te onpas gebruikt voor andere onnodige doeleinden. Onderzoek vanuit het UMCG laat zien dat ziekenhuisbreed het […]

Start een greenteam

Samen kom je verder! Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! Om duurzaamheidsslagen te maken op de SEH heb je een team nodig. Met een divers team kom je tot de beste ideeën en kun je ze ook het beste uitdragen. Betrek de secretaresse, de afdelingsassistent, de verpleegkundigen, de AIOS, ANIOS. Op dit […]