• Vervang de snoepautomaat door een automaat met gezonde voeding
  • Organiseer een plantaardige dag in bijvoorbeeld de Week Zonder Vlees en Zuivel
  • Serveer hoofdzakelijk plantaardige voeding tijdens events
  • Geef de patiënt voorlichting over de positieve gezondheidseffecten van (hoofdzakelijk) plantaardige voeding
Lees meer